Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği Resmi Gazete’de Yayınlandı.

Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.02.2022 Tarih ve 31754 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan yönetmelik değişikliğinde yem katkı maddelerinin ambalaj ve etiketleme kuralları ile  GDO’lardan elde edilen yem katkı maddelerinin onay prosedürü hakkında yeni düzenlemeler getirilmiş ayrıca yem katkı kategorilerine yeni fonksiyonel gruplar eklenmiştir. YEM KATKI…